Barakaldon diren baliabide guztiak bildu nahi lituzke webgune honek, bai eta kontziliazioan laguntzeko tresna bihurtu ere.

12-18 Adin Tartekoa

Topaleku Cruces (EUS)

Elkarte Publikoa

Topaleku
Cruces ZZ

Balejo, 4

SUBIR