Barakaldon diren baliabide guztiak bildu nahi lituzke webgune honek, bai eta kontziliazioan laguntzeko tresna bihurtu ere.

Etxeko Laguntza eta Arreta

Acom Ayuda a domicilio SAD +60(EUS)

Zerbitzu Publikoa

Etxez-Etxeko Laguntza
Zerbitzua (SAD)

SAC Herriko plaza, 1

SUBIR