Barakaldon diren baliabide guztiak bildu nahi lituzke webgune honek, bai eta kontziliazioan laguntzeko tresna bihurtu ere.

Kontaktua

KONTAKTUA

Lege oharra

conciliacion@inguralde.com helbidera mezu elektroniko bat bidaltzen ari zara.

Izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa eta LSSI-CE 34/2002 betetze aldera, zera jakinarazten dizugu: Zure borondatez ematen dizkiguzun datu pertsonalak automatizatuta tratatzen ditugu, eta dagozkion fitxategian sartzen ditugu: Zerbitzuen Erabiltzaileak fitxategian. Zerbitzuen Erabiltzaileak fitxategia behar bezala erregistratuta dago Datuak Babesteko Espainiako Agentzian. Datu pertsonalak automatizatuta biltzearen eta tratatzearen helburua dawebgunearen bidez egiten diren kontsultak kudeatzea.

Baimenik ez dutenek datuak eraldatu, galdu, tratatu edo erabili ahal izatea galarazteko beharrezko neurri tekniko eta antolaketa-neurri guztiak hartu ditugu, teknologiaren egoera kontuan izanik.

Nahi baduzu, Izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko Lege Organikoak arautzen dituen eskubideak (datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak) erabil ditzakezu, aplikatu beharreko araudiak ezartzen dituen baldintzetan. Horretarako, Inguralde, Organismo Autónomo para el Desarrollo Integral de Barakaldori idazki bat helarazi behar diozu, eta zure nortasuna egiaztatzeko agiri baten kopia bat erantsi. Hau da Inguralde, Organismo Autónomo para el Desarrollo Integral de Barakaldoren helbidea:

Calle Aldapa,3 A
48901 Barakaldo,

SUBIR